lördag 28 mars 2009

Quick Response bevakar media

Quick Response bevakar media

Rasism och diskriminering är ett problem i Sverige och inte minst i nyhetsjournalistiken. Organisationen Quick Response verkar för att upplysa och förebygga detta genom att ständigt granska svensk media.
– Alla människor, oavsett ursprung ska behandlas på samma sätt, säger Stella Papapanagiotou, redaktör på Quick Response.

Organisationen, som är en del av Röda Korset, har i tio år granskat nyhetsrapporteringen om invandring, integration och främlingsfientlighet. Man arbetar dels genom att dagligen bevaka och analysera åtta av Sveriges största dagstidningar som DN och SVD. En annan del av arbetet är att föreläsa och utbilda för att motverka de diskriminerande inslagen i svensk media.

För att exemplifiera organisationens arbete visar Stella Papapanagiotou flera exempel för de debatthungriga studenterna på en journalistutbildning i Stockholm. Ett är ur en artikel i SVD där journalisten använt sig av frasen, ”En blatte som snut i förorten”. Papapanagiotou anser att även om avsikten inte var fientlig så borde journalisten ha tänkt till en extra gång innan han använde den formuleringen.
– Man kanske ska fundera över, innan man slänger sig med såna ord, vilken reaktion det får hos läsarna, säger hon.

Ett annat problem är när statistik om invandring och integration används felaktigt. I en artikel från DN visar Papapanagiotou hur det blivit fel när journalisten har buntat ihop alla som räknas som personer med utländskt ursprung för att bevisa att de har mycket sämre studieresultat än personer med svenskt ursprung.
– Man skjuter lite bredvid målet med den här artikeln, säger Papapanagiotou och förklarar hur artikeln skulle ha blivit tydligare om man definierat grupperna bättre. Hon menar också att journalisten kunde ha visat att de som kommit till Sverige under skoltiden drar ner snittbetyget för övriga personer med utländskt ursprung.

Någon självklart svar på frågan om hur journalister ska hålla nyhetsrapporteringen fri från diskriminerande inslag är svår att finna, men Papapanagiotou menar att uppmärksamhet är viktigt.
– Man kan åtminstone ställa frågan och vara beredd på att svaret inte alltid är det man tror, säger hon.
Det gäller alltså att journalister alltid går igenom sina artiklar och letar kritiskt efter sådant som grundats på fördomar eller som kan uppfattas som kränkande av läsarna.

Christopher Gimling Shaftoe 2008-08-27

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar