lördag 28 mars 2009

Dålig affär att utbilda sig in i kvinnodominerade yrken

Att utbilda sig behöver inte innebära högre lön och i vissa fall kan det bli så att studenten förlorar på att utbilda sig. Särskilt i kvinnodominerade yrken, som socionom och sjuksköterska, är risken stor att man rent ekonomisk förlorar på att utbilda sig. Däremot finns det andra vinster som arbetstrygghet och ett rikare liv.

Thomas Ljunglöf, statistiker på Saco, har forskat i livslöner vilket är den inkomst en person arbetar ihop under en livstid. En högskolestudent arbetar färre år än en person som börjar arbeta direkt efter gymnasiet och behöver en högre inkomst för att komma upp i samma livslön.

¬– I genomsnitt är det en vinstaffär att utbilda sig. Men anledningen till det är att vissa yrkesgrupper som läkare och civilekonom drar upp snittet. Framförallt i kvinnodominerade yrken tjänar man in en högre inkomst under livet om man istället för att utbilda sig börjar arbeta direkt efter gymnasiet, säger han.

Det är alltså inte säkert att man får tillbaka den investering en lång utbildning är, i alla fall inte rent ekonomiskt. Exempel på förlorare är enligt Thomas Ljunglöf socionomer, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och bibliotekarier. Dessa är alla kvinnodominerade yrken i kommunal eller landstings regi och detta menar han är ett skäl till den dåliga lönsamheten för utbildningar.
– Det är ett problem med yrken utan konkurrens, då finns inte samma motiv att använda löner för att locka till sig arbetare. Det är dessutom ganska dåliga möjligheter att göra karriär i de här yrkena vilket gör att lönens inte utvecklas i så hög takt.

Lena Emanuelsson, chef på förhandlingssektionen hos Sveriges Kommuner och Landsting tycker att det är ett problem att vissa utbildningar inte skulle löna sig. Hon har svårt att se en lösning.
– Dels så tycker jag att nyexaminerade studenter ska våga ta i lite när de begär en lön. Sen tror inte jag att det här är ett problem som går att lösa snabbt utan att vill man förändra det måste det ske långsiktigt.
Att bara höja löner går inte menar hon.
– Är det så att vårdförbundet förhandlar fram en högre löneutvecklingstakt för sjuksköterskor än andra yrken så måste de andra förbunden inom SKL vara överens om detta. Annars finns en risk att en höjning i ett avtalsområde för med sig en ökning i andra avtalsområden, förklarar hon.

Viggo Tolvgård arbetar som socionom i Norrtälje kommun sedan ett och ett halvt år. Han var medveten om lönen när han påbörjade utbildningen men är inte nöjd med situationen.
– Jag tycker det är dåligt och vill ju ha en högre lön. Men tyvärr ser det ut såhär i kvinnodominerade yrken, vi får aldrig lika hög lön som i yrken som är mansdominerade, säger han.
Anledningen till hans val av utbildning var inte ekonomiska.
– Jag ville utvecklas som person och det har jag verkligen gjort, jag hade inte haft samma kunskap om jag inte valt att utbilda mig, förklarar han.


Men att högskolestudier inte skulle löna sig är det inte tal om hos arbetsförmedlingen. Där finns en annan syn. Malin Blomgren, hos arbetsförmedlingen tycker definitivt att det lönar sig att utbilda sig. Hon menar att Saco:s undersökning är bristfällig eftersom den inte tar hänsyn till arbetslöshet.
– Om du studerar har du en större sannolikhet att få arbete. Det är självklart skillnad mellan olika yrken men rent konkret lönar sig utbildning.

En liknande bild av verkligheten har Moa Neuman som är ordförande för Sveriges förenade studentkårer. Hon menar att högre utbildning tveklöst lönar sig, och för de flesta ekonomiskt.
– Saco räknar inte med arbetslösheten, om en person har högskolestudier bakom sig står denne mycket stabilare på arbetsmarknaden. För personer med gymnasialutbildning är arbetslösheten på 6 %, har man en högskoleutbildning ligger den på 4 % och med en doktorshatt sjunker den till 2 %, säger hon.
Men att det finns vissa yrken där utbildningen kanske inte lönar sig ekonomiskt håller hon med om
– Att det inte skulle löna sig beror på hur man räknar, rent ekonomiskt ligger sjuksköterskor ganska dåligt till och deras löner behöver höjas. Men det finns fler vinster än de rent ekonomiska med att studera. Dels så är sjukskrivningarna färre och sen så mår man bättre i allmänhet, säger Moa Neuman.

Det finns många fler själ än bara de ekonomiska att välja en utbildning. Madelene Tovik har i två år läst till sjuksköterska i Örebro. Hon är medveten om den dåliga lönen och att det kanske inte kommer löna sig ekonomiskt att studera.
– Jag tror nog inte den här utbildningen kommer att löna sig på det sättet, för att jag ska höja min lön behöver jag vidareutbilda mig och då förlorar jag ännu fler år med inkomst. Hon valde utbildningen av helt andra skäl, för sitt intresse att arbeta med människor och för att kunna påverka och rädda liv.
– Det går inte att mäta allt i pengar, studier öppnar nya dörrar och utvecklar mig som människa. Då får jag betalt på det sättet istället, säger hon.

Christopher Gimling Shaftoe 2009-01-08

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar