lördag 28 mars 2009

Ansvar försvinner när underentreprenör tar över

När Svenska bostäder lade ut centrumbygget i Vällingby på entreprenad så följde ansvaret för de anställda med till underentreprenörerna. Varken Svenska Bostäder, organisatören Projektbyrån eller underentreprenören Carl Byggare AB anser sig ha något ansvar för vad som hänt bröderna Garay. Och eftersom bröderna Garays arbetsgivare Gustavo Timo AB gått under jorden så finns ingen ansvarig.

När Svenska Bostäder anlitade Carl Byggare AB för att göra vissa rivningsarbeten på bygget i Vällingby centrum följde arbetsgivaransvaret och därmed arbetsmiljöansvaret med, det delegerades till nästa leverantör.

Svenska bostäders informationschef Sandra Plavinskis förklarar det
– Det vi är ansvariga för är att vår relation till Carl Byggare är korrekt. Sen är det Carl Byggares ansvar att deras relation till nästa underleverantör är korrekt. Vi har ju ingen skuld i att personer begår kriminella handlingar. Vi tycker att vi har gjort oerhört mycket för att undvika att något sådant ska hända. Men att någon kriminellt tar sig in på en arbetsplats ett bygge som är stängt för det här var efter arbetstid är svårt att stoppa.
Trots att det var olagligt så polisanmälde man ingenting. Hon anser att det inte var deras uppgift att göra det utan att det var längre ner i entreprenörsleden det skulle ske.

Håkan Sparrdal, personalansvarig hos Carl Byggare anse inte att företaget har något ansvar eftersom han menar att de inte visste om vad som pågick.
– Vi visste inte att de var där så det är den personen som tagit dit dem, helt enkelt GTAB.

Systemfel

Krister Strömberg hos Byggettan som hjälpt bröderna Garay, anser att det är ett systemfel.
– Problemet ligger i systemet. Det är en affärsidé att får saker gjorda billigt. Om du inte kan tänka dig göra det för en viss summa så hyr du in någon som kan det och så vidare. Det är inte så att de billigare entreprenörerna har någon magisk formel för att få det att bli billigare utan de hyr in underleverantörer och så blir det såhär, säger han.

Även Sylvia Lindgren (S) i arbetsmarknadsutskottet anser att det kan vara fel på systemet.
– När det är så många underentreprenörer, borde det vara så att det alltid är huvudentreprenören är ansvarig för arbetsmiljön, sa hon en intervju med John Antonsson förra hösten.


Christopher Gimling Shaftoe 2009-02-02

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar